Přinášíme dobrou zprávu pro všechny, kteří by si novou metodu pohodlné gymnastiky pánevního dna rádi, třeba i jen krátce, nezávazně vyzkoušeli. Počet takto špičkově vybavených center se v České republice rozrostl na dvanáct. Tato pracoviště včetně našeho disponují personálem, proškoleným pracovníky švýcarské firmy Medistellar a specializují se především na léčbu inkontinence, obstipace, sexuální poruchy a na bolesti pánevního dna. V současné době se dodavatel snaží přístroje v České republice rozmístit tak, aby byly pokryty jednotlivé kraje. Podle posledních upřesněných statistických odhadů by však našel přístroj dobré uplatnění už v aglomeracích nad 10 000 obyvatel.

Inkontinencí u nás trpí každá třetí žena a každý šestý muž ve věku nad 45 let. O tomto velmi závažném problému si se sousedkou nepromluvíte, protože inkontinence stolice a chronická zácpa jsou u nás stále tabu. Vznikají zpravidla následkem ochabnutí svalů pánve po porodu, vlivem dlouhotrvajících nemocí a hormonálních poruch. Náprava je možná, ale dosud byla obtížná: gymnastika svalů, o kterých ani nevíte, že existují.

Historie a současnost léčby inkontinence a obstipace

Časté bylo také zavádění análních a vaginálních elektrosond metodou TENS. Pomáhalo jen z části a mezi pacientkami bylo krajně neoblíbené. V posledních letech k nám švýcarská společnost Medistellar dodala přístroj Biocon 2000, který dokáže uvedené problémy důkladně vyřešit jinak, neurologickou cestou. Oficiální název metody je RPMS, tedy Repetitivní Periferní Magnetická Stimulace. Je to vlastně neurotréning obtížně trénovatelných svalů. Ošetření nepotřebuje elektrody, je bezkontaktní a citelnì zpevní vnitřní pánevní svaly. Právě ty, které jsou tak obtížně trénovatelné. Vynikající účinnost je způsobena tím, že příkazy svalùm jsou dodávány přirozeným zpùsobem, tedy mozkem pacienta, sedícího v křesle. Na rozdíl od všech ostatních metod jsou tak svaly vytíženy vždy optimálně a proto nedochází k jejich přetížení. BIOCON 2000 pomáhá u všech forem inkontinence, při chronických bolestech pánevního dna, při jeho regeneraci po porodu, při orgastických poruchách u žen i u erektilních poruch mužů. Ošetření je bezbolestné a bezpečné. Pacient má výrazný, příjemný pocit důkladné masáže svalů. Protože BIOCON 2000 působí přes šatstvo, není nutno se svlékat. RPMS je tak první ošetření tohoto druhu, které je možné absolvovat v příjemné atmosféře a zcela bez ostychu.

Cena ošetření

Ceny mírně kolísají podle diagnózy, obvyklá cena je 300 - 400 Kč za jedno sezení.Naše zařízení nabízí systém slevových poukazů.

Výhody systému BIOCON-2000W

Můžeme zaručit, že vám ošetření pomůže?

Toto je nejčastější dotaz, který nám tazatelé posílají. Je na něj velmi přímočará odpověď. Zdraví není televizor, bez opravdu detailního klinického vyšetření vašeho onemocnění vám léčebný úspěch nemůže zaručit naprosto nikdo. Četné studie účinnost metody dokládají statisticky. Zjednodušeně je možno říci, že pracoviště na území České republiky vykazují účinnost kolem 72% a jsou tak 4% nad německým a švýcarským průměrem. RPMS na našem pracovišti je spojena s intenzivním rehabilitačním cvičením metodou Pilates, která efekt RPMS ještě zvyšuje a pacient získává trvalé návyky.

Hydrokolonoterapie

Hydrokolonoterapie je metoda, kterou v dnešní době nabízejí ambulance lékařù i nelékařští pracovníci. Bývá nabízena rekondičními centry i kosmetickými salóny. V popředí informací, které jsou šířeny především prostřednictvím internetu se zpravidla dozvídáme, že hydrokolonoterapie úspěšně vyřeší naše problémy, které jsou zpùsobeny střevními poruchami. Jako nemoci často úzce související s poruchou střeva, tedy se stavem, kdy střevo je dlouhodobě zanesené toxiny, nestravitelnými kvasícími zbytky potravy, bakteriemi, viry a podobně, jsou prezentovány:

Dále je dnes velice moderní spojovat mnohé obecné symptomy s infektem střeva, který je zpùsoben plísněmi, zejména pak Candida albicans. Zde příklad symptomù, které jsou údajně snadno řešitelné hydrokolonoterapií.

Hydrokolonoterapie tedy nabízí především detoxikaci,vyčištění a rebuilding střeva. Nabízí:

Jak je to doopravdy?

Hydrokolonoterapie je metoda využívající sofistikovaného systému podání klystýru. Střevním nálevem neboli klystýrem se léčili nemoci od nepaměti. Tisíce let před naším letopočtem. Zmínky nacházíme v zápiscích od Mezopotámie a kultur Jižní Ameriky, po starovìký Egypt, Řecko, Čínu a Indii. Klystýr ocenil a používal i otec moderní medicíny Hypokrates. Klystýr byl doporučován k léčbě všech známých onemocnění. Používala se aplikace vody, solí, bylinných extraktù, alkoholu v různých formách, dokonce i tabákového kouře. S pokrokem medicíny se užití klystýru zúžilo na konkrétní indikované případy. V dnešní době byla idea klystýru oprášena, zmodernizováno jeho podání čerpadlem a na světě je hydrokolonoterapie. Hydrokolonoterapie je zázračná metoda, která léčí všechno. A nejsou to jenom mýty? Základní fyziologickou funkcí tračníku je jeho očista. Normálně pracující tračník vypudí svůj obsah po vstřebání vody a elektrolytů pravidelně za několik desítek hodin. Je obtížné si pøedstavit, že dokážeme hydrokolonoterapií vyøešit fekální impakci konečníku, která postihuje zejména osoby staré, imobilní, osoby s vysokým snížením intelektu, osoby těžce závislé na užívání drog a podobně. Zde je nutno spíše indikovat metodu manuálního vybavení stolice. Jako velice riskantní se též jeví provedení výplachu střeva bez jeho předešlého vyšetření. Stoupající tlakový gradient proplachové tekutiny může být například v případě divertikulitidy (zánětu střevních výchlipek) příčinou perforace stěny střeva s následným zánětem pobřišnice, což je stav přímo ohrožující pacienta na životě. K čemu tedy opravdu slouží správně indikovaná hydrocolonoterapie?

Za pravdu můžeme dát několika málo odborným pracím, které dokazují, že hydrokolonoterapie může mít příznivý účinek biologické zpětné vazby při obstipaci z důvodu zpomaleného tranzitu střevního. Před užitím v této indikaci je ale naprosto nutné endoskopické vyšetření střeva a vyloučení jakýchkoliv organických změn ve smylu divertikù, zánětu či nádorového postižení. Hydrokolonoterapie v léčbě slow transit obstipace je v našem zdravotnictví užívána jen několika málo specializovanými pracovišti a validní statistická data se teprve sbírají.

Je možná velkou chybou, že hydrokolonoterapie není v zorném poli lékařů, zabývajících se léčbou gastrointestinálního traktu a zéjména léčbou inkontinence a obstipace. Klysma jako takové je metodou "lege artis". Naštěstí se již objevují pracoviště gastroenterologického a koloproktologického zaměření a pracoviště celostní medicíny, která začínají sbírat a vyhodnocovat data účinků hydrokolonotorapie na zdravotní stav pacienta. My se na metodu stále díváme velice kriticky, je nutné dodat, že celé řadě pacientů s výše popsanými obtížemi pomohla k uzdravení.

Jak se hydrokolonoterapie provádí?

Hydrokolonoterapie se provádí sofistikovaným přístojem - chytrým čerpadlem, které využívá čistou vodovodní vodu zbavenou přebytečných "tvrdých solí" a železa. Toto zajišují předřazené vodní filtry. Přístroj hlídá tlak aplikované vody a jeho teplotu. Pacient si před podáním zajde na stolici, je-li to možné a vymočí se. Zaujme na lehátku polohu na boku a školeným zdravotnickým pracovníkem je mu do konečníku zavedena rektální rourka, která je zakončením hadicového setu na jedno použití! Set zdravotník vybaluje přímo před pacientem. Pak pacient zaujme polohu na zádech. Sestra aplikuje první dávku klysmatu až do pocitu tlaku v konečníku. Pak výplach vypustí. Tento proces spojený se speciální masáží stěny břišní opakuje tak dlouho, dokud nedojde k vyčištění tračníku či nabuzení peristatické vlny. Délka výkonu se pohybuje od 30 do 45 minut. Po výkonu jde pacient na stolici a provede intimní hygienu. Pro terapii slow transit obstipace se doporučuje 10 základních sezení. Tato se provádějí v intervalu 1-2x týdně.

Kontraindikací hydrokolonoterapie je jakékoliv podezření na organické onemocnění tlustého střeva a konečníku, například akutně probíhající zánět tlustého střeva, divertikly tračníku ve stavu zánětu, nádory tlustého střeva, krátká doba od operací střevních a podobně. Onemocnění musí být vyloučeno vyšetřením lékaře specialisty!!